கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு

---ஔவையார் கூறியது.

இது தனி நபருக்குச் சொந்தமான‌ வலைப்பதிவுகளை கொண்ட‌ இணையதளம் ஆகும். நீங்கள் ஏதேனும் பிழையோ தவறோ கண்டறிந்தால் தயவு செய்து support@cleand.com என்ற‌ மின்னஞ்சலுக்குத் தெரியப்படுத்தவும்.

இத்தளம் முழுக்க‌ முழுக்க‌ தமிழில் எழுத்து வடிவில் அமைக்க‌ எண்ணமுடன் துவங்கப்பட்ட‌ இணையம் ஆகும். தமிழில் அமைந்தால் மட்டுமே போதுமா ?. இல்லை. ஆயினும் இத்தளம் தமிழில் தகவல்களை அறியும் நோக்கோடு கூகிள் தளத்தில் தேடுபவருக்கு உதவியாக‌ இருக்கும் என்ற‌ நம்பிக்கையுடன் துவங்கப்பட்டதாகும்.

தமிழ் வடிவில் சில பக்கங்கள் இல்லாவிடினும், இனிவரும் பதிவுகள் தமிழில் அமையும் என்கின்ற‌ நம்பிக்கையில் தமிழ்காட்.ஆர்கு உலா வருகின்றது. இந்த இணையத‌ளத்தில் காண‌ப்படும் பெரும்பாலானச் செய்திகள் (இடுகைகள்) யாவும் வலைதளத்தில் தேடல் மேற்கொண்டு படித்து தெரிந்துகொண்ட‌ பின்னர் (எனது பொழுதுபோக்கு) வெளியிடப்பட்டவை ஆகும்.

அவ்வாறு பிழையிருந்தால் தயவுசெய்து நீங்கள் support@cleand.com என்ற‌ மின்னஞ்சலுக்குத் தெரியப்படுத்தவும்.

தவறுகள் திருத்தப்படும். வேண்டாத‌ பதிவுகள் நீக்கப்படும் . நன்றி.


Tamilgod.org a kind of web portal provides latest news, updates on science, internet, medical, software, electronic devices or gadgets technology for tamil people in tamil (.ta) language. South Indian portal in Tamil and English only version of articles specializes in topics covering categories tamil cinema, film production, dictionary in tamil, general knowledge and various articles about world, technologies, science, beauty, health tips, baby care, recipe, lyrics, poetry and more.

Tamil Daily Calendar (http://calendar.tamilgod.org), Tamil General Knowledge (http://gk.tamilgod.org), Babynames in Tamil (http://babynames.tamilgod.org), Tamil Greetings (http://greetings.tamilgod.org).

Tamilgod.org website also provide language learning tools like alphabets learning, starter kit for learning like, pronunciation, phrases, verbal, question words -overall phonetics. A library with sangam period poems, small stories for kids, video learning for kids. English to Tamil Dictionary (http://dictionary.tamilgod.org) for Tamil Dictionary Reference.

Learn Tamil Language Online

Tamilgod.org provides the new way of learning tamil language. The learning system combines effective education methods with state-of-the-art technology. Interactive online topics will improve your grammar, vocabulary and pronunciation skills in no time. You'll learn tamil fast making better progress in less time.